22. Jak działa by-pass w centrali wentylacyjnej?

  • Home
  • 22. Jak działa by-pass w centrali wentylacyjnej?

Idea by passu w rekuperatorze, to ominięcie w całości wymiennika ciepła, aby nie odzyskiwać ciepła z powietrza wywiewanego. By pass sprawdza się latem, kiedy powietrze w budynku jest cieplejsze niż powietrze zewnętrzne i odzysk ciepła wtedy nie ma sensu. W rekuperatorach z wymiennikiem przeciwprądowym by pass jest zazwyczaj osobnym kanałem obok wymiennika ciepła, a w centralach z wymiennikiem obrotowym nie ma osobnego kanału – wystarczy, że wymiennik przestanie się kręci i wtedy nie ma odzysku ciepła.