18. Czy zmniejszać przepływ powietrza, gdy na zewnątrz jest zimno?

  • Home
  • 18. Czy zmniejszać przepływ powietrza, gdy na zewnątrz jest zimno?

Nie ma takiej potrzeby. Centrala wentylacyjna powinna przez cały rok pracować z prędkością zaleconą przez instalatora/wymaganą przez projekt. Zmniejszenie natężenia przepływu powietrza w bardzo zimne dni oznacza niedostatek świeżego powietrza w budynku. Ryzyko oblodzenia wymiennika ciepła występuje tylko w czasie dużych mrozów oraz w przypadku dużej wilgoci w pomieszczeniu (np. częste korzystanie z prysznica, duża ilość suszącego się prania i duża ilość pary trafiająca do powietrza z gotowania czy prasowania).

Stan filtrów ma zasadnicze znaczenie dla poprawnego działania centrali wentylacyjnej. Zabrudzone filtry blokują przepływ powietrza i istotnie zmniejszają jego natężenie. Należy regularnie wymieniać filtry. Wymiany wkładów filtracyjnych należy dokonywać co 3–4 miesiące, a filtrów kieszeniowych — co 6 miesięcy. Dobrze jest także sprawdzać, czy w czerpni i wyrzutni nie znajduje się śnieg albo liście.