Helpie FAQ

[helpie_notices group_id=’23’/]

Najczęściej zadawane pytania

 • 1. Jaka centrala najlepiej sprawdzi się w moim domu?
  Zalecamy, aby wyborem odpowiedniej centrali wentylacyjnej zajął się specjalista, który na podstawie kubatury budynku, ilości mieszkańców oraz przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń wykona bilans powietrza dla budynku. Aby dokonać wstępnego doboru centrali można skorzystać z prostego kalkulatora doborowego, który znajduje się pod linkiem: https://pl.enervent.com/find-your-model/ Lub jeżeli są Państwo zainteresowani większą ilością szczegółowych informacji, proponujemy użyć zaawansowanego kalkulatora doborowego, pod linkiem: https://pl.enervent.com/optimizer/
 • 2. Czy mogę wykonać instalację wentylacyjną we własnym zakresie?
  Zalecamy, aby system wentylacji został zainstalowany przez specjalistę. Właściwy montaż instalacji wymaga wiedzy i użycia specjalnych narzędzi.
 • 3. Jakie są zalety obrotowego wymiennika ciepła?
  W centralach wentylacyjnych Enervent Zehnder zastosowano technologię obrotowego wymiennika ciepła. Podstawową zaletą obrotowego wymiennika ciepła jest odzysk wilgoci z powietrza wywiewanego z budynku, dzięki czemu w zimie nie występuje problem przesuszania powietrza w budynku. Zdolność urządzenia do odzyskiwania wilgoci pozwala również na rezygnację z króćca do odprowadzenia skroplin – centrale takie nie mają takiego króćca, więc nie ma potrzeby doprowadzania instalacji kanalizacji do urządzenia. Kolejną zaletą jest brak zamarzania wymiennika zimą, nawet w ujemnych temperaturach. Dzięki temu urządzenia Enervent nie wstępnej nagrzewnicy powietrza działającej automatycznie w przypadku wystąpienia temperatury zewnętrznej niższej od 0°C, a co za tym idzie nie występują ukryte koszty eksploatacyjne związane z okresową pracą nagrzewnicy wstępnej.
 • 4. Jak izolować instalację wentylacji?
  Obrotowy wymiennik ciepła działa bardzo skutecznie, dlatego powietrze wyrzucane z domu może być bardzo zimne (temperatura powietrza wyrzucanego w przypadku intensywnych zim może spadać nawet poniżej -10oC). Jeśli kanał powietrza wyrzucanego biegnie przez ciepłe pomieszczenie, należy go zaizolować, ponieważ brak izolacji mógłby powodować wykraplanie się wilgoci.
 • 5. O czym należy pamiętać, gdy centrala wentylacyjna zawiera opcję chłodzenia?
  Należy zapewnić dobrą izolację kanałów. W przeciwnym razie może się na nich gromadzić wilgoć, a chłód, który ma trafić do pomieszczenia może zostać wytracony przed trafieniem do pomieszczenia.
 • 6. Jakie przeglądy serwisowe są wymagane w przypadku centrali Enervent?
  Filtry powietrza należy wymieniać zgodnie z harmonogramem wymiany filtrów. Dodatkowo centralę należy okresowo czyścić, na przykład przy użyciu odkurzacza.
 • 7. Czy centralę Enervent można podłączyć do systemu zarządzania budynkiem?
  Sterowniki Enervent eWind i eAir można podłączyć do automatyki inteligentnego budynku. Oba te sterowania mogą być wyposażone w sterowanie magistralą KNX i Modbus RTU. Dodatkowo sterownik eAir może być wyposażony również w sterowanie Modbus TCP/IP.
 • 8. Po co w rekuperatorze jest wbudowana nagrzewnica?
  W centralach wentylacyjnych w zależności od rodzaju wymiennika ciepła występuje nagrzewnica wstępna lub nagrzewnica wtórna. W rekuperatorach z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła, ze względu na brak odzysku wykroplonej wilgoc,i w zimie występuje zamarzanie wymiennika, a wstępna nagrzewnica powietrza pełni funkcję zabezpieczającą przed oblodzeniem wymiennika. Natomiast w centralach wentylacyjnych z wymiennikiem obrotowym, wymiennik ciepła nie zamarza i nie trzeba stosować nagrzewnicy wstępnej. W obrotówkach wbudowana jest nagrzewnica wtórna, której funkcją jest jedynie dogrzanie powietrza po odzysku ciepła do temperatury zadanej przez użytkownika. W centralach wentylacyjnych Enervent można całkowicie zrezygnować z działania nagrzewnicy wtórnej i nawiewać świeże powietrze bezpośrednio po odzysku ciepła i wilgoci.
 • 9. Jaka nagrzewnica powietrza nawiewanego jest najlepsza?
  Centrale wentylacyjne Enervent są wyposażone w wymienniki ciepła o bardzo wysokiej sprawności, dlatego nagrzewnica powietrza nawiewanego jest potrzebna tylko podczas najchłodniejszych dni. W stosunkowo ciepłym klimacie, nagrzewnica wodna nie jest zwykle najtańszą opcją ze względu na wysokie koszty inwestycyjne instalacji i niezbyt częste użycie. W takich warunkach lepszym rozwiązaniem jest nagrzewnica elektryczna. Podgrzewanie powietrza nawiewanego jest bardziej potrzebne w chłodniejszym klimacie i nagrzewnica wodna jest wówczas bardziej opłacalnym wyborem.
 • 10. Kiedy należy wymieniać filtry?
  Filtry powietrza w centrali Enervent należy wymieniać regularnie. Wymiany wkładów filtracyjnych należy dokonywać średnio co trzy lub cztery miesiące, a filtrów kieszeniowych — co sześć miesięcy. Natomiast w bardzo zanieczyszczonych regionach należy częściej wymieniać filtry. Jeśli chcesz cieszyć się świeżym powietrzem to pamiętaj o regularnej wymianie filtrów.
 • 11. Czy można myć filtry?
  Filtry nie nadają się do mycia, ale ich delikatne odkurzenie może wydłużyć czas eksploatacji. Przy odkurzaniu filtrów należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić struktury. Odkurzanie filtrów nie zwalnia z obowiązku ich okresowej wymiany.
 • 12. Gdzie można zainstalować centralę wentylacyjną?
  Centrale Pinion, Salla, Pingvin XL, Pandion, Pelican Z i Pegasos należy instalować w pomieszczeniach, gdzie temperatura nie spada poniżej +5°C. Centrale LTR-3, LTR-5 Z, LTR-7 Z, LTR-7 XL można zamówić w wersji z dodatkową izolacją pozwalającą na instalację w miejscach o znacznie niższej temperaturze. Każdą centrale wentylacyjną Enervent można również zaizolować dodatkowo odpowiednią izolacją, w takiej sytuacji urządzanie można zamontować w miejscu, w którym temperatura spada poniżej +5°C. W przypadku central Enervent nie trzeba martwić się zabezpieczeniem przeciwzamrożeniowym za pomocą kabla grzewczego instalacji odprowadzania kondensatu, ponieważ te urządzenia nie posiadają króćca odprowadzenia skroplin do kanalizacji.
 • 13. Czy centrala wentylacyjna jest głośna?
  Prawidłowo zaprojektowana, wykonana i zamontowana centrala wentylacyjna pracuje cicho. Wymiennik obrotowy nie jest źródłem hałasu w urządzeniu.
 • 14. Czy chłodnicę można zainstalować w późniejszym etapie?
  Tak, ale tylko w przypadku zastosowania odpowiedniej izolacji kanałów nawiewnych zgodnie z parametrami izolacyjnymi dla chłodnego powietrza.
 • 15. Jak regulować przepływ powietrza?
  Przepływ powietrza na każdym anemostacie należy dostosować do konkretnej wartości projektowej. Ten proces wymaga odpowiednich narzędzi pomiarowych i zawsze powinien być wykonywany przez specjalistę.
 • 16. Czy nagrzewnica wodna może zamarznąć?
  Automatyka każdej centrali Enervent z nagrzewnicą wodną posiada zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe. Enervent zaleca stosowanie przepustnic z siłownikiem i ze sprężyną powrotną w kanałach powietrza zewnętrznego (czerpnia oraz wyrzutnia) we wszystkich centralach z nagrzewnicami wodnymi.
 • 17. Czy w kanałach powietrznych należy instalować przepustnice?
  Zastosowanie przepustnic w kanałach powietrza zewnętrznego i wyrzucanego (czerpnia oraz wyrzutnia) jest zawsze zalecane. Jeśli w kanale powietrza nawiewanego znajduje się nagrzewnica wodna to w kanałach powietrza zewnętrznego należy użyć przepustnic z siłownikiem ze sprężyną powrotną. Uniemożliwi to doprowadzanie zimnego powietrza do centrali przy okresowym braku zasilania.
 • 18. Czy zmniejszać przepływ powietrza, gdy na zewnątrz jest zimno?
  Nie ma takiej potrzeby. Centrala wentylacyjna powinna przez cały rok pracować z prędkością zaleconą przez instalatora/wymaganą przez projekt. Zmniejszenie natężenia przepływu powietrza w bardzo zimne dni oznacza niedostatek świeżego powietrza w budynku. Ryzyko oblodzenia wymiennika ciepła występuje tylko w czasie dużych mrozów oraz w przypadku dużej wilgoci w pomieszczeniu (np. częste korzystanie z prysznica, duża ilość suszącego się prania i duża ilość pary trafiająca do powietrza z gotowania czy prasowania). Stan filtrów ma zasadnicze znaczenie dla poprawnego działania centrali wentylacyjnej. Zabrudzone filtry blokują przepływ powietrza i istotnie zmniejszają jego natężenie. Należy regularnie wymieniać filtry. Wymiany wkładów filtracyjnych należy dokonywać co 3–4 miesiące, a filtrów kieszeniowych — co 6 miesięcy. Dobrze jest także sprawdzać, czy w czerpni i wyrzutni nie znajduje się śnieg albo liście.
 • 19. Czy przy odzysku wilgoci przez obrotowy wymiennik ciepła poziom wilgotności w domu może nadmiernie wzrosnąć?
  Standardowy obrotowy wymiennik ciepła, który jest zainstalowany we wszystkich produktach Enervent, przekazuje część wilgoci zawartej w powietrzu wywiewanym do świeżego powietrza zewnętrznego tylko wówczas, gdy temperatura na zewnątrz jest niższa od zera. Jest to często pożądane, gdyż w warunkach niskiej temperatury zewnętrznej w pomieszczeniu może być zbyt sucho. Prawidłowe obliczenie przepływów powietrza dla Twojego domu pozwoli uniknąć sytuacji, w której poziom wilgotności w pomieszczeniu zanadto wzrośnie. Jeśli obciążenie wilgocią jest duże w związku z intensywnym korzystaniem z prysznica lub suszeniem prania, można sprawdzić, czy aktywowano funkcję zwiększenia wilgotności (standardowo dostępna w modelach MD, opcjonalnie dostępna w modelach ECC).
 • 20. Jaki jest okres gwarancji na urządzenia Enervent?
  Urządzenia Enervent standardowo są objęte gwarancją 2 + 3 lata, co daje nam łącznie 5 lat gwarancji producenta na urządzenie.
 • 21. Ile prądu zużywa rekuperator?
  Prawidłowo dobrany rekuperator nie powinien zużywać więcej niż 110 W energii na godzinę. Szczegółowe dane elektryczne central wentylacyjnych Enervent Zehnder można znaleźć w kartach katalogowych raz doborowych.
 • 22. Jak działa by-pass w centrali wentylacyjnej?
  Idea by passu w rekuperatorze, to ominięcie w całości wymiennika ciepła, aby nie odzyskiwać ciepła z powietrza wywiewanego. By pass sprawdza się latem, kiedy powietrze w budynku jest cieplejsze niż powietrze zewnętrzne i odzysk ciepła wtedy nie ma sensu. W rekuperatorach z wymiennikiem przeciwprądowym by pass jest zazwyczaj osobnym kanałem obok wymiennika ciepła, a w centralach z wymiennikiem obrotowym nie ma osobnego kanału – wystarczy, że wymiennik przestanie się kręci i wtedy nie ma odzysku ciepła.
 • 23. Jaki stopień filtracji mają filtry w centralach Enervent? Czy są to filtry antysmogowe?
  W centralach wentylacyjnych Enervent na nawiewie zastosowano wysokoskuteczne filtry klasy ePM1 55% (F7). W części wywiewnej znajduje się filtr klasy ePM10 70% (G4). Klasa filtra nawiewnego ePM1 55% oznacza, że cząsteczki pyłu zawieszonego o średnicy aerodynamicznej mniejszej niż 1 µm są zatrzymywane przez filtr w 55%. Zatem cząsteczki o średnicy większej niż 1 µm są zatrzymywane w niemal 100%, zatem powietze trafiające do budynku jest wolne od smogu, wirusów bakterii i zarodników grzybów.
 • 24. Wentylacja mechaniczna czy grawitacyjna (kominy) w domu?
  Podstawową zaletą wentylacji mechanicznej w stosunku do wentylacji naturalnej (grawitacyjnej) jest działanie niezależnie od warunków atmosferycznych – ruch powietrza jest kontrolowany i wymuszony pracą wentylatorów, a nie tak jak w przypadku grawitacyjnej różnicą temperatury i ciśnienia oraz zakłócany działaniem wiatru. Dlatego w przypadku nowo budowanego budynku zalecamy zaprojektować wentylację mechaniczną i zrezygnować z budowy kominów wentylacyjnych. Natomiast w przypadku budynków istniejących także jest możliwe zamontowanie wentylacji mechanicznej i zaślepienie istniejących kominów wentylacyjnych.
 • 25. Czy mogę otwierać okna aby przewietrzyć pomieszczenia przy wentylacji mechanicznej?
  Otwieranie okien w budynku z wentylacją mechaniczną nie jest zabronione, natomiast w większości przypadków nie ma konieczności otwierania okien, ponieważ centrale wentylacyjne Enervent posiadają opcję okresowego zwiększenia wydajności wentylacji, w celu przewietrzenia pomieszczeń.
 • 26. Co to jest sprawność odzysku ciepła?
  Jest to wielkość charakteryzująca sprawność rekuperatora, często podawana jako wartość procentowa.
 • 27. Czy muszę myć wymiennik ciepła?
  Nie ma konieczności mycia wymiennika ciepła w centralach Enervent. Natomiast nie ma też przeciwskazań – wystarczy wyjąć wymiennik i myć pod bieżącą wodą.
 • 28. Na jakim etapie budowy domu montować rekuperację?
  Zalecamy, aby instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła zaprojektować już na etapie projektu budynku, w celu zapewnienia odpowiedniej przestrzeni na montaż centrali wentylacyjnej wraz z kanałami głównymi oraz czerpni i wyrzutni powietrza. Montaż planuje się w zależności od sposobu prowadzenia instalacji. Przy chowaniu instalacji w podłogach, montaż najlepiej przeprowadzić przed układaniem pętli ogrzewania podłogowego i wykańczaniem podłóg (instalację rozkłada się w warstwie izolacji stropu), a w przypadku prowadzenia pod stropem – w dowolnym momencie przed zamknięciem sufitów podwieszanych.