19. Czy przy odzysku wilgoci przez obrotowy wymiennik ciepła poziom wilgotności w domu może nadmiernie wzrosnąć?

  • Home
  • 19. Czy przy odzysku wilgoci przez obrotowy wymiennik ciepła poziom wilgotności w domu może nadmiernie wzrosnąć?

Standardowy obrotowy wymiennik ciepła, który jest zainstalowany we wszystkich produktach Enervent, przekazuje część wilgoci zawartej w powietrzu wywiewanym do świeżego powietrza zewnętrznego tylko wówczas, gdy temperatura na zewnątrz jest niższa od zera. Jest to często pożądane, gdyż w warunkach niskiej temperatury zewnętrznej w pomieszczeniu może być zbyt sucho. Prawidłowe obliczenie przepływów powietrza dla Twojego domu pozwoli uniknąć sytuacji, w której poziom wilgotności w pomieszczeniu zanadto wzrośnie. Jeśli obciążenie wilgocią jest duże w związku z intensywnym korzystaniem z prysznica lub suszeniem prania, można sprawdzić, czy aktywowano funkcję zwiększenia wilgotności (standardowo dostępna w modelach MD, opcjonalnie dostępna w modelach ECC).