16. Czy nagrzewnica wodna może zamarznąć?

  • Home
  • 16. Czy nagrzewnica wodna może zamarznąć?

Automatyka każdej centrali Enervent z nagrzewnicą wodną posiada zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe. Enervent zaleca stosowanie przepustnic z siłownikiem i ze sprężyną powrotną w kanałach powietrza zewnętrznego (czerpnia oraz wyrzutnia) we wszystkich centralach z nagrzewnicami wodnymi.