14. Czy chłodnicę można zainstalować w późniejszym etapie?

  • Home
  • 14. Czy chłodnicę można zainstalować w późniejszym etapie?

Tak, ale tylko w przypadku zastosowania odpowiedniej izolacji kanałów nawiewnych zgodnie z parametrami izolacyjnymi dla chłodnego powietrza.