12. Gdzie można zainstalować centralę wentylacyjną?

  • Home
  • 12. Gdzie można zainstalować centralę wentylacyjną?

Centrale Pinion, Salla, Pingvin XL, Pandion, Pelican Z i Pegasos należy instalować w pomieszczeniach, gdzie temperatura nie spada poniżej +5°C. Centrale LTR-3, LTR-5 Z, LTR-7 Z, LTR-7 XL można zamówić w wersji z dodatkową izolacją pozwalającą na instalację w miejscach o znacznie niższej temperaturze. Każdą centrale wentylacyjną Enervent można również zaizolować dodatkowo odpowiednią izolacją, w takiej sytuacji urządzanie można zamontować w miejscu, w którym temperatura spada poniżej +5°C. W przypadku central Enervent nie trzeba martwić się zabezpieczeniem przeciwzamrożeniowym za pomocą kabla grzewczego instalacji odprowadzania kondensatu, ponieważ te urządzenia nie posiadają króćca odprowadzenia skroplin do kanalizacji.