11. Czy można myć filtry?

  • Home
  • 11. Czy można myć filtry?

Filtry nie nadają się do mycia, ale ich delikatne odkurzenie może wydłużyć czas eksploatacji. Przy odkurzaniu filtrów należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić struktury. Odkurzanie filtrów nie zwalnia z obowiązku ich okresowej wymiany.